Penetrace - Mapei Eco Prim Grip

Univerzální primer s velmi nízkým obsahem organických těkavých látek, na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi s obsahem křemičitých plniv, zvyšující přídržnost následně nanášených vrstev, připravený k okamžitému použití před aplikací omítek, vyhlazovacích a vyrovnávacích stěrek, lepidel na obklady a dlažby. Před aplikací musí být podklad stejnoměrně suchý, bez trhlin, savý, rovný, mechanicky pevný a nesmí na něm být žádné úlomky, prach nebo látky, které by mohli negativně ovlivnit přídržnost.

Spotřeba 200 - 300 g/m²
Balení 5 kg, 10 kg
Univerzální penetrace Mapei Eco Prim Grip
Další varianty
Disperzní penetrace Mapei Primer G Penetrace
Mapei Primer G
Akrylová disperzní penetrace Mapei Eco Prim T Penetrace
Mapei Eco Prim T