Penetrace - PCI VG5

Polyuretanový penetrační nátěr bez rozpouštědel s velmi nízkým obsahem emisních látek, který dobře proniká do podkladu. Je určený pro podklady v interiérech, pro penetrování před aplikací PCI samonivelačních stěrek také při následném lepení parket. Vhodná na podklady se zbytky vrstev již dříve nanesených disperzních lepidel a lepidel z reakční pryskyřice, zbytky vodourozpustných lepidel např. sulfátových stavebních a asfaltových lepidel. Penetrace uzavírá vlhkosti se zpevňovacím efektem na savých podkladech jako jsou cementové potěry a magnezitové potěry. Používaná také k penetraci na nesavé podklady. Podklad musí být pevný, čistý a nosný. Mastnoty, nesoudržné povrchy a nečistoty je nutné beze zbytku odstranit. Případné nánosy zbytků lepidel zbrousit.

Spotřeba 100 - 150 ml/m2
Balení 5 kg
Penetrace PCI VG5
Další varianty
Penetrace PCI VG2 Penetrace
PCI VG2